Xin Quý Vị vào đọc phần HTNTN quyên góp được từ Aug.1, 2017  đến Dec.31, 2017. Xin bấm nút vào phần chữ tím dưới đây:

Following is our report on donors’ contributions from  Aug. 1, 2017 to Dec.31, 2017 – Please click at:

VBPMA finance 2018-01-12(1)

 

Chân thành cám ơn Quý Vị đã đóng góp trong đợt quyên góp kỳ này

We would like to extend our sincere “Thank You” to all donors during this time.

 

Xin quý vị đồng tâm, đồng sức cùng với chúng tôi để  hoàn tất và khánh thành  Tượng Đài Thuyền Nhân trong vòng 2 năm nữa ( 2019).

Working together, we can have our Memorial Monument project completed within 2 years.

Một lần nữa, xin chân thành cám ơn sự đóng góp quý báu của Quý Vị

Once again, thank you for your contributions during this period.

 

Hội Đồng Quản Trị và các Thiện Nguyện Viên của HTNTN

The VBPMA & Volunteers Team

PHẦN ĐÓNG GÓP CỦA ĐỒNG BÀO TỪ AUG. 1, 2017 ĐẾN DEC.31, 2017 /VBPMA’S FINANCIAL STATUS ON CONTRIBUTIONS FOR THE PERIOD OF AUG. 1 TO DEC. 31, 2017