Thứ Bảy, 16 tháng 7, 2016
Tại hội trường Hội Người Việt Toronto, 3585 Keele Street, Unit 13, Toronto, Ontario

THÀNH LẬP HỘI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN – VIETNAMESE BOAT PEOPLE

MEMORIAL ASSOCIATION VÀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HTNTN / VBPMA BOARD OF DIRECTORS

 

Ban Tổ Chức buổi họp: Ông Cao Văn Kiệt, Gs Đàm Trung Phán, ông Nguyễn Ngọc Duy

Chủ Tọa Đoàn:  Ông Cao Văn Kiệt, Gs Đàm Trung Phán, ông Nguyễn Thanh Hoàng, Bs Lê Thuần Kiên, bà Trần Thị Điệp.

Điều khiển buổi họp: Ông Nguyễn Ngọc Duy

Thư ký buổi họp: Bà Lê Kim Anh

 

1.Lễ Chào Quốc Kỳ & Phút Mặc Niệm.

 

 

2- Chào mừng & Giới thiệu:

– Ban Tổ chức (Kiệt, Phán & Duy)

– Ủy Ban Vận Động (CV Kiệt, ĐT Phán, PT Trung, VĐ Khiêm, NT Hoàng, VH Doanh, TN Nguyên, NN Duy, NX Cần, NH Kỳ, NK Bảo, TN Hân, My Phan)

– Chủ Tọa Đoàn (Ông Cao Văn Kiệt, Gs Đàm Trung Phán, ông Nguyễn Thanh Hoàng, Bs Lê Thuần Kiên, bà Trần Thị Điệp)

– Đại diện các hội đoàn

– Đồng bào trong cộng đồng

https://www.youtube.com/watch?v=GWzMdjlFYxo&feature=youtu.be

 

3- Trình nghị trình buổi họp – Xin cộng đồng chấp thuận.

 

4- Ông Cao Văn Kiệt – Chủ tịch UB Vận Động: Trình bày lý do của buổi họp cộng đồng, về Tượng Đài Thuyền Nhân, và ý định hiến tặng Tượng Đài cho thành phố Mississauga sau khi việc xây cất hoàn tất.

5- Gs Đàm Trung Phán: Tóm tắt quá trình vận động cùng các diễn tiến trong việc xin cấp đất.

https://www.youtube.com/watch?v=2wRynzqY5H8

 

6- Ông Nguyễn Thành Nguyên: Trình bày việc mời các công ty dự thầu xây cất.

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=KIdOWtp521o

 

7- Ông Nguyễn Thanh Hoàng: Kêu gọi mọi người ủng hộ và đóng góp cho việc gây quỹ để tài trợ công trình xây dựng Tượng Đài Thuyền Nhân.

https://www.youtube.com/watch?v=svSwu3ralis&feature=youtu.be

 

 

8- Phần câu hỏi & trả lời: Mời đồng hương nêu những thắc mắc để Chủ Tọa Đoàn trả lời.

9- Bầu cử Hội Đồng Quản Trị của Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài Thuyền Nhân.

https://www.youtube.com/watch?v=9kav4IQ7TFM&feature=youtu.be

 

10- Giới thiệu Tân Hội Đồng Quản Trị & Tân Ban Chấp Hành của Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài Thuyền Nhân vùng Đại Đô Thị Toronto. Tuyên bố thẩm quyền và trách nhiệm của Hội Đồng Quản Trị. Xin cộng đồng chấp thuận.

https://www.youtube.com/watch?v=L_hhuvjAfYc&feature=youtu.be

 

11- Tân Chủ Tịch Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài Thuyền Nhân chia sẻ vài lời với đồng bào.

12- Lời cảm tạ đến các hội đoàn và đồng bào – Bế mạc buổi họp cộng đồng.

 

***Tường trình Đại Hội Cộng Đồng bàn thảo Tượng Đài Đồng Bào TNCS tại Mississauga – Videos do ông Thái Văn Sang thu hình Buổi họp của Uỷ Ban Vận Động Xây Dựng Tượng Đài Thuyền Nhân –  July16, 2016.

https://m.youtube.com/watch?feature=em-upload_owner&v=Udu2MWos0Vk#

 

Tường Trình Buổi Họp Cộng Đồng của Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài Thuyền Nhân