CHÚNG TÔI LÀ AI VÀ LÀM GÌ…?

 

GIẤY ĐĂNG BÔ. CỦA HTNTN VỚI CHÍNH PHỦ ONTARIO, CANADA

 

 

Chào mừng Quý Vị đã vào thăm Website của Hội Tưởng Niệm Thuyền Nhân (HTNTN) tại Mississauga, Canada.

Welcome to the Vietnamese Boat People Memorial Association’s web page (VBPMA).

Hội Tưởng Niệm Thuyền Nhân VN (HTNTN) đã được Cộng Đồng Việt Nam vùng Đại Đô Thị Toronto thành lập vào ngày 16/07/2016 với 9 thành viên của Hội Đồng Quản Trị được chính thức được bầu ra và sau đó đã được chính thức đăng ký với chính phủ tỉnh bang của Ontario. HTNTN là Hội duy nhất đại diện cho CĐVN vùng Đại Đô Thị Toronto và phụ cận. HTNTN cũng là Hội duy nhất mà TP Mississauga chấp thuận để đặc trách trong công việc xây cất Tượng Đài Tưởng Niệm Thuyền Nhân.

Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài Thuyền Nhân (UBXDTĐTN) hay “The Advocacy Team” (Nhóm Tiền Phong) đã chính thức không còn có chính danh gì với CĐVN vùng Đại Đô Thị Toronto sau ngày bầu cử ngày 16/07/2016 nữa.

Ông Cao Văn Kiệt đã nhân danh Chủ Tịch của Nhóm UBXDTĐ chính thức viết thư mời CĐVN tham dự việc bầu cử và thành lập HTNTN vào ngày 16/07/2016 này.

Ông Cao Văn Kiệt đã từ nhiệm vào ngày Dec.4, 2016

Hội Đồng Quản Trị của HTNTN

VIETNAMESE BOAT PEOPLE MEMORIAL ASSOCIATION (VBPMA)