Hội Tưởng Niệm Thuyền Nhân (HTNTN), tiếng Anh là Vietnamese Boat People Memorial Association (VBPMA) được thành lập vào ngày July 16, 2016 tại Mississauga để thay thế cho Nhóm Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài (VBPMM) còn được gọi là Nhóm Tiền Phong (The Advocacy Team).

Mục đích của HTNTN là để thay mặt cho Cộng Đồng Canada gốc Việt tại vùng Đại Đô Thị Toronto và các thành phố phụ cận để quyên tiền và trông coi việc xây dựng TĐTN VN tại 3650, Dixie Road, Mississauga, Ontario, Canada.

Đây là một món quà mà CĐVN tri ơn đát nước Canada và dân chúng Canada, để nhớ ơn Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc đã cứu giúp người tị nạn VN. Đây là một ấn tích Lịch Sử người Việt Nam bỏ xứ ra đi tìm Tự Do và tránh nạn Cộng Sản VN tàn ác. Đây cũng là di sản của thế hệ cha ông để nhắc nhở di tích cội nguồn Việt Nam đến các thế hệ người Canada gốc Việt sau này…

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA HỘI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VN TẠI MISSISSAUGA, CANADA – JULY 16, 2916

 

Thành viên:

Dr Kien Le <le.centre@live.com>,

Kiet Cao <kietcao@consultant.com>, VP INTERNAL ( Resigned , Dec.4, 2016)

Nguyen Ngoc Duy <jsduynguyen@gmail.com>,

Pha Nguyen <nguyenpha@gmail.com>, PRESIDENT

Prof. Phan Dam <phandam@gmail.com>, SECRETARY

Quynh Thai <quynh.thai@rogers.com>,

tan vo <duocsitan@gmail.com>,

Tammy Nguyen <itsmebthi@yahoo.ca>, TREASURER

Thanh Nguyen <ngthnguyen@gmail.com>, VP EXTERNAL

 

Phiên họp đầu tiên của HĐQT của HTNTN VN, ngày 17/07/2016 tại Scarborough, vùng GTA, Canada