Xin mời Quý Vị vào xem hình, xem Video  / Please read on:

1.0 Đêm Gây Quỹ Đợt 2 cho Hội Tưởng Niệm Thuyền Nhân do nhóm Anh Chị Em nghệ sĩ tổ chức, Nov 18, 2017

VBPMA’s second Fund Raising Gala on Nov.18, 2017, organized by a group of artists , singers to support the Vietnamese Boat People Memorial Asociation

1.1

https://photos.google.com/share/AF1QipMPEjnfK0gvwnby6VT9y2JfEyMuC8naMUpNJhDMnsIXlOVuc-dGXiQI6NuQ7scWJQ?key=aXpNYkRQa2I4TzQwSFJZbHhndHBhNWwtbWdQcDF3

(Hình ảnh Đêm Gây Quỹ Đợt 2, ĐT Phán / Second round of Fundraising activities)

1.2

https://www.youtube.com/watch?v=MMKC18Tz_ek&t=294s

 

(Youtube :VBPMA – HÁT CHO THUYỀN NHÂN- SINGING FOR BOAT PEOPLE – 2017-11-18-ĐT Phán)

1.3

http://thuduc-ontario.ca/Folder/hatcho-thuyennhan/index.html

(Chương Trình Gây Quỹ HÁT CHO THUYỀN NHÂN Do Nhóm Nghệ Sĩ Toronto Và Thân Hữu Thực Hiện- Đặng Hoàng Sơn – SINGING FOR BOAT PEOPLE by artists and singers )

1.4

https://www.youtube.com/watch?v=kguHwKy8TSQ

 

(Đêm văn nghệ gây quỹ “Hát cho Thuyền nhân” –Thoi Bao Media- SINGING FOR BOAT PEOPLE by artists and singers)

1.5

https://www.youtube.com/watch?v=9U8oxZWuHiQ

 

(VBSC Nghe Si Toronto gay quy cho tuong dai thuyen nhan o Mississauga -SINGING FOR BOAT PEOPLE by artists and singers)

2.0

Cộng Đồng VN vùng Đại Đô Thị Toronto và Hội Tưởng Niệm Thuyền Nhân đã đạt những thành quả sau đây/ Following are activities and achievements of VBPMA:

2.1 Hội Đồng Thành Phố Mississauga đã dành riêng cho CĐVN chúng ta một khu đất tại 3650 Dixie Road, Mississauga để xây Tượng Đài Thuyền Nhân / The City of Mississauga has agreed to reserved a plot of land for the Vietnamese Community in the GTA to build a Memorial monument at 3650 Dixie Road, Mississauga

2.2 Sau hơn 7 tháng làm việc, HĐQT của HTNTN đã vượt qua nhiều giai đoạn tuyển lựa gay go, kỹ càng và minh bạch với hỗ trợ tích cực trong công việc chầm chấm điểm của CĐVN  30%) và Ban Giám Khảo ( 70%) đã công bố tác phẩm “Thuyền Nhân” của Họa Sĩ kiêm Điêu Khắc Gia Vi Vi được dùng trong công việc xây dựng TĐTN tại TP Mississauga /  VBPMA’s Board of Directors has successfully searched and selected the Maquette ” Thuyen Nhan” as submitted by sculptor Vi Vi for the construction of the monument project

Xin Quý Vị vào xem Video của mẫu hình này / Please view:

https://www.youtube.com/watch?v=x_pSzUgkgZ4&t=71s

 

(MAQUETTE “BOAT PEOPLE” DESIGNED BY SCULPTOR VI VI VO HUNG KIET – NOV.18, 2017 18, 2017)

3.0 HTNTN đang đi vào giai đoạn xây cất TĐTN. Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục loan báo về công trình xây cất giai đoan này / VBPMA is preparing to do the construction work of the project . We will keep you posted on the progress of this phase .

NOV.18, 2018 – VBPMA’S 2nd FUND RAISING GALA – GÂY QUỸ ĐỢT HAI DO MỘT SỐ ANH CHỊ EM NGHỆ SĨ TỔ CHỨC GIÚP HTNTN XÂY TĐTN