http://www.boatpeoplememorial.com/mississauga/

Hội Đồng Quản Trị của Hội Tưởng Niệm Thuyền Nhân (HTNTN)

đã tổ chức đêm gây quỹ lần đầu tiên vào ngày July 15, 2017 tại thành phố Mississauga. Đêm hôm đó, hội trường đã chật ních với hơn 700 người tham dự cùng với một số chính trị gia người Canadian , và HTNTN đã quyên góp được 60,000 Gia kim.

Xin mời Quý Vị vào xem sinh hoạt tối hôm đó:

http://www.boatpeoplememorial.com/mississauga/tuong-trinh-ve-dem-gay-quy-cua-htntn-tm/

http://www.boatpeoplememorial.com/mississauga/wp-content/uploads/2017/07/Tuong-Trinh-gay-quy-tuong-dai-TM-July-25-2017.pdf

Đợt gây quỹ lần thứ hai sẽ do một số các anh chị em nghệ sĩ vùng đại đô thị Toronto đứng ra tổ chức vào ngày Nov. 18, 2017 tại Mississauga.

Kính mời mời Quý Vị đồng hương vào xem poster dưới đây để biết thêm chi tiết

Cũng xin  mời Quý Vị bấm nút vào Link dưới đây để nghe phần phỏng vấn của Ban Tổ Chức đêm HÁT CHO THUYỀN NHÂN gồm có Đoan Nguyên, Kim Dung và Diễm Hương:

http://thuduc-ontario.ca/tiengque/hatchothuyennhan.html

Quý Vị sẽ được xem tượng mẫu cho Tượng Đài do Điêu Khắc Gia Vi Vi sáng tạo trong đêm gây quỹ này.

HÁT CHO THUYỀN NHÂN