TIN VUI / GOOD NEWS:

 

Nhân Mùa nghỉ lễ Giáng Sinh, HĐQT của HTNTN xin báo tin vui là, ngày Dec.13, 2017,  Hội Đồng Thành Phố Mississauga đã chính thức gửi điện thư cho Hội Đồng Quản Trị của Hội Tưởng Niệm Thuyền Nhân (Vietnamese Boat People Memorial Association) và cho biết: HTNTN đã được chính thức có quyền để hoàn tất công trình xây cất TĐTN tại 3650 Dixie Road, Misissauga.

 

The Board of Directors of the VBPMA is pleased to announce that, on Dec. 13, 2017,  the City of Mississauga had agreed to enter into an Agreement in Principle to allow the VBPMA to complete the construction phase of the Vietnamese Boat People Memorial Monument project located at 3650 Dixie Road, Mississauga.

 

Xin mời đọc văn kiện tron link dưới đây:

http://thuduc-ontario.ca/Folder/vbpma/index.html

 

 The City of Mississauga Corporate Report  can be found in the following link:

http://thuduc-ontario.ca/Folder/vbpma/2017%20-%20VBPMA%20fm%20Mississauga%20Meeting%20Documents_Council_CC%20-%2019_2017%20%20%20p%2056%20to%2072.pdf

 

Dưới đây là hồ sơ mà HTNTN đã nộp cho HĐTP Mississauga hôm Nov.14, 2017:

Following is the link where you can read the Business Report document that the VBPMA had submitted to the City of Mississauga on Nov.14, 2017:

 

http://www.boatpeoplememorial.com/mississauga/vbpmas-business-report-as-submitted-for-the-application-for-the-agreement-in-principle-with-the-city-of-mississauga/

 

Kính chúc Quý vị và Gia đình một Giáng Sinh đầm ấm và Năm mới an vui, khỏe mạnh.

 

We wish you all a MERRY CHRISTMAS & a HAPPY NEW YEAR

 

 

Thay mặt HĐQT, HTNTN

On behalf of the Board of Directors of VBPMA

 

Đàm Trung Phán/ Phan Dam, P.Eng.

Thư Ký/ Secretary, HTNTN/VBPMA

GOOD NEWS – MERRY CHRISTMAS & HAPPY NEW YEAR – TIN MỪNG – CHÚC MỪNG GIÁNG SINH VÀ NĂM MỚI