2017-07-15 – VBPMA -HTNTN – FUND RAISING GALA NIGHT

To view pictures, please click at the pictures  below – Muốn xem hình, xin QV bấm nút vào các tấm hình dưới đây :

 

 

 

LAND SITE – KHU ĐẤT XÂY TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN TẠI MISSISSAUGA

 

2017-07-15 – VBPMA -HTNTN – FUNDRAISING GALA NIGHT

https://plus.google.com/photos/110033572606660377857/albums/6444493250999582689

 

 

2017-11-18 HAT CHO THUYEN NHAN/SINGGING FOR BOAT PEOPLE

https://photos.google.com/share/AF1QipMPEjnfK0gvwnby6VT9y2JfEyMuC8naMUpNJhDMnsIXlOVuc-dGXiQI6NuQ7scWJQ?key=aXpNYkRQa2I4TzQwSFJZbHhndHBhNWwtbWdQcDF3