1.0 Kính mời Quý Vị bấm nút vào blog của HTNTN dưới đây:

 

www.boatpeoplememorial.com/mississauga/

 

Sẽ thấy màn hình sau đây:

 

 

Trên màn hình này sẽ thấy:

 

2.0 Hàng ngang (Horizontal, để đọc tiếng Anh) gồm có:

 

  • Home, – Member Profile, – Announcement, – Activities, – Gallery, – Video, – Contact us

 

3.0 Hàng dọc (Vertical,  để đọc tiếng Việt)  gồm có:

 

Trang nhà (tương đương với “Home”)

– Thành viên (tương đương với “Member Profile”)

– Thông báo ( “Announcement”)

 – Sinh hoạt (“Activities”)

– Hình ảnh (“Gallery”)

 – Video (“Video”)

–  Liên lạc (“Contact us”)

 

— Bấm nút vào các chữ như “Home”, “Member Profile”….. Trong tiết mục 2.0 (hàng ngang), quý vị sẽ thấy phần viết bằng Anh ngữ.

 

— Bấm nút vào các chữ như “Trang Nhà”, “Thành Viên”…. trong tiết mục (item) 3.0 (hàng dọc), Quý vị có thể đọc phần viết bằng tiếng Việt

 

4.0 Ngoài ra dưới hàng chữ “Recent Posts/ Bài viết mới” (ở phía bên trái), quý vị sẽ thấy những bài viết bằng cả hai tiếng Việt, và tiếng Anh

 

 

 

5.0 PHẦN THỰC TẬP

 

Có ba cách để vào đọc bài viết/ xem hình, videos sau khi bấm vào

 

www.boatpeoplememorial.com/mississauga/

 

5.1 Bằng tiếng Việt:  Bấm nút vào các chữ hàng dọc (vertical):

 

5.1.1 Bấm vào “Thông Báo” sẽ thấy:

 

Thể Lệ Cuộc Thi Sáng Tác….. như trong hình dưới đây

 

 

 

5.1.2  bấm vào “ Liên Lạc”  sẽ thấy

 

 

 

 

5.2  Bằng tiếng Anh:  bấm vào chữ trong hàng ngang.

 

Thí dụ:

 

5.2.1  Bấm vào “Activities””,  sẽ thấy

 

như trong hình ảnh dưới đây

 

 

 

5.2.2 Bấm vào “Gallery”   sẽ thấy

 

 

4.3 Bằng cả tiếng Việt và  tiếng Anh dưới hàng chữ

Recent posts/  Bài Mới Đăng

 

Thí dụ:

 

4.3.1  Bấm vào “ Running on empty – Đội Đá Vá Trời…”

sẽ thấy như trong  hình dưới đây:

 

 

 

4.3.2  Bấm vào “ Hội Chợ Tết…”

 

sẽ thấy như trong hình dưới đây:

 

 

 

Kính mời quý vị vào đọc website của HTNTN-VBPMA thường xuyên để biết rõ những sinh hoạt mới nhất của Hội Tưởng Niệm Thuyền Nhân, nhất là trong giai đoạn gây quỹ và giai đoạn sửa soạn cho phần xây cất (“structural designing”) trong suốt năm 2018 và phần xây cất bắt đầu vào Tháng Tư năm 2019.

 

Kính chào,

HTNTN-VBPMA

vbpmaCanada@gmail.com

CÁCH CHỈ DẪN VÀO ĐỌC BLOG CỦA HỘI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM.