VBPMA’S FUND RAISING GALA NIGHT, APRIL 7, 2018 – ĐỢT GÂY QUỸ LẦN THỨ HAI CỦA HỘI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN

1. VBPMA’S PREPARATION FOR APRIL 7, 2018 FUND RAISING  / SỬA SOẠN CHO ĐÊM GÂY QUỸ VÀO NGÀY APRIL 7, 2018 https://www.youtube.com/watch?v=8Y3WpwhnCmg&feature=youtu.be HỘI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN MISSISSAUGA SỬA SOẠN CHO KỲ GÂY QUỸ NGÀY APRIL 7, 2018—PAINIST: LINH PHƯƠNG

Read more

HỘI CHỢ TẾT TẠI TORONTO – CELEBRATING TET LUNAR NEW YEAR IN THE GREATER TORONTO AREA – FEB.4, 2018

    Please click/ Xin bấm nút : https://photos.google.com/share/AF1QipNQ-MreymvrQalHnyJvelKFZ9iU62TKDQAM2Vm-9GhY1pModYBKQMSyww0ahBCldA?key=YjNGb3ozeEl5cEc5eWF1XzNlSTFvZWFrUEZ5NGx3 2018-02-03 PRE TET PREPARATION – INTERNATIONAL CENTRE – HALL 5 – TORONTO –PHAN DAM– SỬA SOẠN CẢ NGÀY HÔM TRƯỚC *** https://photos.google.com/share/AF1QipMliEzEAo-6hw-urRzmXkOkpsBMUWJca2AZZTQEh7lFj1-QiajbUZBQ–ETZFjHiw?key=c2NEX0otaU9za21DUnlOTmU1Qy0wS05NOW5lcjln VIETNAMESE CANADIAN COMMUNITY IN TORONTO CELEBRATING “TET”LUNAR NEW YEAR-

Read more