https://plus.google.com/photos/110033572606660377857/albums/6444493250999582689

2017-07-15 – PHOTOS – HÌNH ẢNH – VBPMA -HTNTN – FUND RAISING GALA NIGHT -ĐÊM GÂY QUỸ

Đêm Gây Quỹ ngày 15, tháng Bẩy,2017 của HTNTN đã có hơn 700 người tham dự. Đặc biệt có sự tham dự của Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải, Dân Biểu Liên Bang Peter Fonseca, Nghị viên Chris Fonseca, Nghị viên Ron Starr và GS Howard Adelman, sáng lập viên của Canada Lifeline Operation ( Hội Cứu Người Vượt Biên VN của Canada).

Sau phần ăn uống là nghi thức chào cờ Canada , Việt Nam Cộng Hòa, ca nhạc vói MC Nam Lộc, đấu giá. sổ số và dạ vũ. Trong đêm Gây Quỹ, khán giả đã được xem và chấm điểtm 5 mô hình dự thi tuyển lựa mẫu tượng đài. Phàn dạ vũ đã kêt thúc Đêm Gây Quỹ vào luc 1 giờ sáng. Số tiền gây quý là 60 ngàn Gia kim.

YOUTUBES CHO ĐÊM GÂY QUỸ/ YOUTUBES OF THE FUND RAISING GALA ACTIVITIES:

https://www.youtube.com/watch?v=ZoKEvqT6L3k&feature=youtu.be

Chair Pha Nguyen’s speech – Giới thiệu quan khách – Ông Nguyễn Phan Pha phát biểu.

 

https://www.youtube.com/watch?v=ToAFL8xtpqg

Sen. Ngo Thanh Hai’s speech – TNS Ngô Thanh Hải phát biểu.

 

https://www.youtube.com/watch?v=DcR4UYMEFWU&t=254s

Secretary Phan Dam’s Speech- GS Đàm Trung Phán phát biểu.

 

https://www.youtube.com/watch?v=hyvgitEagt8

Distinguished Guests’ speeches – Dân Biểu, Nghị Viên Mississauga phát biểu.

 

https://www.youtube.com/watch?v=5T-P3qYo_gE

Board member  Tan Vo’s speech – DS Võ Thành Tân phát biểu.

***

https://www.youtube.com/watch?v=_H1X2RrhVuM&feature=youtu.be

Fund Raising Gala Night by Sang Thai – Tiệc gây quỹ xây dựng tượng đài Tị Nạn Cộng Sản sau 1975 tại Mississauga, Ontario, Canada – Sang Thai  

 

https://www.youtube.com/watch?v=gGcWmTUdAuM

Fund Raising Gala Night -Tiệc Gây Quỹ Xây Dựng Đài Tưởng Niệm Thuyền Nhân Việt Nam – SBTN

***

 

TRANG HÌNH ẢNH / PHOTO  LINKS

1.

https://www.flickr.com/photos/105917778@N06/sets/72157683596443784

Fund Raising Gala Night –Tiệc Gây Quỹ Xây dựng Đài Tưởng Niệm Thuyền nhân – Andy Nguyễn

 

2.

https://drive.google.com/drive/folders/0B-ZxnRb3N2pUbmdtZExzU2pOSGs

Fund Raising Gala Night –Xây Tượng Đài – Phó Đức Lâm

 

3.

https://plus.google.com/photos/110033572606660377857/albums/6444493250999582689

2017-07-15 – VBPMA -HTNTN – FUND RAISING GALA NIGHT—EDITED –

 

***

 

VBPMA/HTNTN – FUND RAISING GALA NIGHT – ĐÊM GÂY QUỸ – RECEPTION – JULY 15, 2017

SCULPTURE MODEL EXHIBITION – VBPMA – HTNTN – JULY 15, 2017

VBPMA/HTNTN – 5 FINALIST SCULPTURE MODELS – JULY 12, 2017

(HTNTN – VBPMA – Journey To Freedom – Hành Trình Tìm Tự Do – July 15, 2017

Đêm Gây Quỹ – Hội Tưởng Niệm Thuyền Nhân VN -July 15, 2017 – Nguyên Khang& Y Phương

VBPMA – FUND RAISING GALA – 5 FINALIST MAQUETTES EXHIBITION – JULY 15, 2017

2017-07-15 – PHOTOS- HÌNH ẢNH – VBPMA / HTNTN – FUND RAISING GALA NIGHT- ĐÊM GÂY QUỸ